1. Minden új év magával hozza a várakozást, hogy jobb lesz a világ. Ebből a nézőpontból kérem  az  Istent,  az  emberiség  Atyját,  hogy adjon számunkra  egyetértést és  békét,  hogy mindenkinek valóra válhasson a boldog és gyümölcsöző élet iránti vágya. 50 évvel azután, hogy kezdetét vette a II. Vatikáni Zsinat, amely lehetővé tette az Egyház világban végzett küldetésének megerősödését, erőt önthet belénk az a felismerés, hogy a keresztények, vagyis Isten népe, amely az emberek között járva megéli a közösséget Istennel, úgy vesz részt a történelemben, hogy osztozik mindenkivel az örömben, a reményben, a
szomorúságban és a gondban 
1  és így hirdeti a krisztusi megváltást és dolgozik a békéért mindenki érdekében. Korunkat  jellemzi  a  globalizáció,  annak  pozitív  és  negatív  hozadékaival,  ugyanakkor folyamatosak a véres összeütközések és háborús fenyegetések is – éppen ezért van szükség a megújult és közös fellépésre a közjó, minden ember és az ember teljessége érdekében. Riasztóak azok a feszültség-gócok és szembenállások, amelyeket a gazdagok és szegények
közötti  egyre  növekvő  különbségek  idéznek  elő,  valamint  az  önző  és  individualista gondolkodásmód, amit a féktelen pénzügyi kapitalizmus is kifejezésre juttat. A nemzetközi terrorizmus  és  bűnözés  különféle  formái  mellett  fenyegetőek  a  békére  nézve  azok  a fundamentalista  és  fanatikus  irányzatok  is,  amelyek  kiforgatják  a  vallás  természetének lényegét, amely arra volna hivatott, hogy elősegítse az emberek között a közösséget és a
megbékélést.
Ugyanakkor az a számos béke-kezdeményezés, amelyben bővelkedik a világ, arról tesz tanúságot, hogy az emberiségnek veleszületett hivatása a béke. A békevágy minden egyes emberben alapvető törekvés és bizonyos  értelemben egybeesik azzal a vágyunkkal, hogy teljes,  boldog  és  beteljesedett  életet  éljünk.  Más  szavakkal,  a  békevágyunk  megfelel  az erkölcsi alapállásunknak, vagyis annak a kötelességünknek és jogunknak, hogy törekedjünk a
teljes  értékű,  közösségi  és  társadalmi  fejlődésre,  amely  része  Isten  emberre  vonatkozó tervének. Az ember létének célja a béke, amely Isten ajándéka.
Mindez  arra  ösztönzött,  hogy  Jézus  Krisztus  ezen  szavaiból  merítsek  a  mostani üzenetemhez: „Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9).

Tovább olvasom...