Federico Lombardi utalt rá, hogy a pápa együtt ebédelt Cristina Fernández de Kirchner argentin elnök asszonnyal, majd 15-20 perces magánbeszélgetést folytatott vele a Szent Márta Házban. A Szentatya üdvözölte az argentin küldöttség többi tagját is. Hétfőn délelőtt 10 órakor Tarcisio Bertone bíboros államtitkárt fogadta kihallgatáson; vasárnap délután magánbeszélgetést folytatott Adolfo Nicolás jezsuita generálissal.
 
A szertartás rendje
 
Ami a keddi ünnepélyes szentmisét illeti, amellyel Ferenc pápa megkezdi péteri szolgálatát, a szentszéki szóvivő a következőket mondta: a szertartás a Szent Péter téren zajlik. A bal oldalon foglalnak helyet az egyházi méltóságok, mint az érsekek és püspökök, akik nem koncelebrálnak, továbbá minden valószínűség szerint a keresztény egyházak és közösségek küldöttségei. Jobb oldalon a különböző országok küldöttségei kapnak helyet: államfők, miniszterek, egyéb polgári hatóságok képviselői. A téren az első sorok Szent Péter szobra közelében a zsidó és a muzulmán küldöttségek, továbbá mintegy 1200 pap és szeminarista számára vannak fenntartva, míg jobbra, Szent Pál szobra előtt a diplomáciai testület tagjai és egyéb hatóságok kapnak helyet. A tér többi része nyitva áll a hívek előtt. A pápa 8.45 perckor hagyja el a Szent Márta házat a pápamobilon, amellyel hosszú kört tesz meg a téren. Az autóról köszönti a hívek sokaságát, majd negyed 10 körül visszatér a sekrestyébe ,és magára ölti a liturgikus öltözetet. A szentmise fél 10-kor kezdődik, a Vatikáni Televíziós Központ 8.50 perctől kezdve mutatja már élőben a Szent Péter teret.
 
A szertartás neve: „Róma püspöke péteri szolgálatának kezdete” – magyarázta Lombardi. Ez az az ünnepélyes szentmise, amellyel kezdetét veszi a pápa szolgálata, aki egyben Róma püspöke, de szolgálata az egyetemes Egyháznak szól: a péteri szolgálat az egész Egyház számára szolgálat. Tehát a keddi szentmise ennek a szolgálatnak az ünnepélyes kezdete. Péteri szolgálat, amely Szent Péterhez fűződik. A pápa Szent Péter utóda, ezért a szentmise számos eleme ehhez a szálhoz kapcsolódik. A szertartás Szent Péter sírjánál kezdődik, a bazilika középpontjában, a központi oltár alatt, majd a téren folytatódik, amely a hagyomány szerint Szent Péter vértanúságának a színhelye. Itt terült el ugyanis Néró cirkusza. A szentmise tehát Szent Péter sírja és vértanúságának helye között kerül bemutatásra, mivel a pápa Péter utóda – hangsúlyozta a szentszéki szóvivő.
 
A pápát Szent Péter sírjához elkísérik a keleti katolikus egyházak pátriárkái és nagyérsekei, mintegy tízen. Négyen közülük bíborosok. Mindnyájan koncelebrálnak a bíborosokkal, közösen imádkoznak a sírnál, ahol a péteri szolgálat két jelképét őrzik: a gyűrűt és a palliumot. Ezeket a szertartás során átnyújtják a pápának.
 
A pápa és a pátriárkák, minden bíborossal és koncelebrálóval együtt a bazilika középpontjától a bazilika kapuja felé haladnak körmenetben. Eközben felhangzik a Laudes Regiae vagyis a Krisztus Királyt dicsőítő himnusz. A Laudes egyik érdekes aspektusa, hogy számos szent alakját idézi fel, az apostolok után a szent pápákat, akiknek a sorát Szent X. Piusz zárja.
 
A körmenet a bal kapun jön ki a bazilikából. Még mielőtt megkezdődne a szentmise, Jean-Louis Tauran protodiakónus bíboros, aki az erkélyről bejelentette, hogy Habemus Papam, a pápa vállára helyezi a palliumot, amely ugyanolyan, mint XVI. Benedeké volt, ő vezette be újra. A pallium átadása után ima következik, amelyet a protopresbiter bíboros, vagyis a papi rend első bíborosa (Paulo Evaristo Arns) mond el. Ezt követi a gyűrű átadása, amelyet a bíborosi kollégium dékánja, Angelo Sodano bíboros végez el. Ő az első a bíborosok püspöki rendjében.
 
A péteri halászgyűrűn Szent Péter látható a kulcsokkal. Az aranyozott ezüstből készült gyűrű Enrico Manfrini olasz művész alkotása. Ferenc pápa választotta ki a számára felkínált három lehetőség közül.
 
A magyar hívek az M1 és a Duna Word közvetítésén figyelhetik az eseményeket. Török Csaba a közvetítést kísérve elmondta: az egyszerűség tudatosan felvállalt lelkülete számos külsö megnyilvánsulásban tetten érhető. Így a Szentatya fehér színű öltözetében. Ez a A pápa mindezzel hangsúlyozza, szeretne hű maradni a néphez – mondta Török Csaba.
 
A szentmiséről Török Csaba elmondta, szép egybeesés, hogy Szent József, az egyház védőszentjének liturgikus ünnepén kezdi meg péteri szolgálatát a Szentatya.
 
A péteri szolgálatot megkezdő szentmisén koncelebrálnak a Rómában tartózkodó bíborosok, közöttük Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek, keleti pátriárkák és nem bíboros nagyérsekek, valamint a bíborosi kollégium titkára, Lorenzo Baldisseri érsek, továbbá két szerzetesrend elöljárója: José Rodríguez Carballo ferences legfőbb elöljáró, aki egyben a Legfőbb Elöljárók Uniójának elnöke, valamint P. Adolfo Nicolás jezsuita generális, aki az unió alelnöke. A többi egyházi személy jelen van, de nem koncelebrál.
 
A pallium és a gyűrű átadása után a szertartás utolsó bevezető rítusa az ún. engedelmesség, vagyis a jelenlévők leróják tiszteletüket az új pápa előtt, és engedelmességet fogadnak neki. Erre a feladatra hat bíborost választottak ki, kettőt-kettőt a három bíborosi rend, azaz a püspöki, papi és diákónusi rend tagjai közül.
 
A pallium és a gyűrű átadása után a szertartás utolsó bevezető rítusa az ún. engedelmesség, vagyis a jelenlévők leróják tiszteletüket az új pápa előtt, és engedelmességet fogadnak neki. Erre a feladatra hat bíborost választanak ki, kettőt-kettőt a három bíborosi rend, azaz a püspöki, papi és diákónusi rend tagjai közül.
 
A Bíborosi Kollégium nevében a következő bíborosok fogadtak engedelmességet a Szentatyának: a püspöki rend képviseletében Giovanni Battista Re, a Püspöki Kongregáció nyugalmazott prefektusa és Tarcisio Bertone bíboros államtitkár; a papi rend képviseletében Joachim Meisner német bíboros, kölni érsek, valamint Ricardo Vidal bíboros a Fülöp-szigetekről, Cebu érseke; a diákónusi rend képviseletében Renato Raffaele Martino bíboros, a Iustitia et Pax Pápai Tanács nyugalmazott elnöke, az Elvándorlók és Úton lévők Pápai Tanácsának nyugalmazott elnöke, valamint Francesco Marchisano bíboros, a patriárkális vatikáni bazilika nyugalmazott főpapja, az Apostoli Szentszék Munkaügyi Hivatalának nyugalmazott elnöke.
 
Isten népének egyéb képviselői akkor tesznek engedelmességi fogadalmat, amikor a Szentatya birtokba veszi székesegyházát, a Lateráni Szent János-bazilikát. Erre néhány hét múlva kerül sor: akkor a világiak, az elkötelezett személyek, a papok képviselői járulnak püspökük elé, hogy engedelmességet fogadjanak neki.
 
A péteri szolgálat kezdetének jelképes rítusai után veszi kezdetét a szentmise, amely Szent József ünnepi liturgiája. Az evangéliumot görögül énekelik. Az egyházi hagyomány szerint a nagy ünnepeken, mint például húsvétkor latinul és görögül énekelik az evangéliumot, hogy emlékeztessenek kelet és nyugat két nagy hagyományára. Ezen a szentmisén azonban csak görögül énekelik el az evangéliumot, mert az imák és a mise egyéb szövegei latinul hangzanak el.
 
A keddi szertartás további leegyszerűsítését szolgálja az is, hogy nem lesz felajánlási körmenet, a kenyeret és a bort a ministránsok helyezik az oltárra ünnepélyes körmenet nélkül. A pápa maga személyesen nem áldoztat, ezt a diakónusok végzik el. A téren ötszáz pap szolgáltatja ki az Eucharisztiát.
 
Ferenc pápa olaszul mondja el homíliáját, a szentmisén a Sixtus-kápolna és a Szakrális Zene Intézetének kórusa felváltva énekelnek. Felhangzik majd Pierluigi Palestrina műve, amelynek címe: Tu es pastor ovium, azaz Te vagy a bárányok pásztora. A szentmise Te Deum-mal végződik. Nem lesz azonban Úrangyala-imádság, amely a vasárnapi szertartások egyik jellemzője.
 
A szentmise után a pápa visszamegy a bazilikába, ahol leveti liturgikus öltözékét, és köszönti a különböző országok küldöttségeinek vezetőit, közöttük Áder Jánost, Magyarország köztársasági elnökét és feleségét.
 
A keresztény egyházak és más vallások küldöttségeit március 20-án, szerdán délelőtt 11 órakor fogadja a pápa a Kelemen teremben.
 
Az eddigi adatok szerint a keresztény egyházakat és felekezeteket 33 küldöttség képviseli. Az előrejelzések szerint jelen lesz I. Bartolomeosz ökumenikus pátriárka, II. Karekin örmény katholikosz, Hilarion metropolita a moszkvai pátriárkátusról. A zsidó küldöttség 16 tagja képviseli a római zsidó közösséget, valamint különféle nemzetközi zsidó bizottságokat és Izrael Főrabbinátusát.
 
Jelen lesznek muzulmánok, buddhisták, szikhek, dzsáinisták küldöttségei is. Összesen 132 ország és különféle szintű nemzetközi szervezet küldöttségére számítanak – mondta a hétfői sajtótájékoztatón a szentszéki szóvivő. A protokoll szerint elsőbbség illeti meg az uralkodókat, őket követik az államfők, a kormányfők és így tovább. A Szentszék nem küld szét meghívókat, hanem csak bejelenti, hogy mikor lesz a pápaságot megkezdő mise, amelyre mindenkit szívesen lát.
 
Természetesen első sorban foglalnak majd helyet Argentína és Olaszország képviselői: Cristina Fernández de Kirchner elnök és egy 19 tagú küldöttség, valamint Giorgio Napolitano elnök 16 tagú küldöttség élén. Jelen lesz Mario Monti miniszterelnök is – mondta P. Lombardi, majd Belgiumot és a Monacói Hercegséget említette azok közül az országok közül, amelyek uralkodói részt vesznek a péteri szolgálatot megkezdő keddi szentmisén.
 
Magyar részről Áder János köztársasági elnök és felesége, Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes és Hölvényi György államtitkár vesz részt a szertartáson.
 
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír