Plébánosunk, Gyuri Atya szeretett édesapja Mojzer Pál életének 85. évében, türelemmel és méltósággal viselt súlyos keresztjét visszaadta teremtőjének. A jó Isten kegyelme és a Szűzanya szeretete megadta számára, hogy az Egyház szentségeiben megerősítve, pap fia jelenlétében imádsággal kísérve léphette át az örök élet kapuját. Szentmisében történő búcsúztatása csak szűk családi körben lesz megtartva. Imádkozzunk érte!